O SM systéme

Jednoduché kondičné i rehabilitačné cvičenie pre každého


SM systém je systematická starostlivosť o pohybový aparát človeka a o správnu funkciu jeho vnútorných orgánov. SM systém spája rehabilitačnú liečbu s prevenciou, regeneráciou a kondičným i výkonnostným tréningom v jednotnom metodickom postupe.

Metóda je založená na pravidelnom, každodennom, individuálnom cvičení človeka. Lekári, fyzioterapeuti a tréneri sú len odborní poradcovia, ktorí vám pomôžu cvičenie sa správne naučiť. Manuálne techniky a iné liečebné procedúry v rámci SM systému sú považované za pomocné metódy, ktoré cvičenie uľahčujú a umožňujú lepšie vykonanie jednotlivých cvikov. Motiváciu a tak aj kvalitu cvičení možno zvýšiť pravidelným, 1-2x týždenne vykonávaným cvičením v skupine na hudbu, ktoré vedie profesionálny cvičiteľ. Všeobecná indikácia cvičenia je posilňovanie, preťahovanie, koordinácia pohybu, optimálne koordinovaná a stabilizovaná chôdza a beh.