Diagnózy

Hlavné indikácie metódy SM systém: chrbtica, pohybový aparát, činnosť vnútorných orgánov. Cvičenie SM systém vytvára normu, normálne fungujúceho človeka. Preto môze byt súčasťou väčšiny liečebných postupov.

Hlavné indikácie sú: poruchy chrbtice, nosných kĺbov, ochorenia periférneho a centrálneho nervového systému, choroby kardiovaskulárne, pulmonálne, gastrointestinálne, urogenitálne, doliečenie po operáciách pohybového aparátu aj vnútorných orgánov. SM systém sa často využíva pri zmierňovaní, resp. odstaraňovaní problémov pri hernii disku a pri skolióze.

 

  • Bedrová chrbtica: (hernia medzistavcového disku bedrovej chrbtice)
  • Krčná chrbtica: (hernia medzistavcového disku krčnej chrbtice)
  • Skolióza
  • Bedrový kĺb
  • Pes planus (plochá noha), hallux vagus (vybočený palec nohy)