Výhody

Cvičenie SM systém používa iba tie pohyby, ktoré sú súčasťou stereotypu chôdze a prirodzenej pohybovej aktivity človeka. V praxi teda iba odstraňujeme rušivé vplyvy svalového napätia, skrátenie, oslabenie a poruchy koordinácie, ktoré vznikli dôsledkom sedavého spôsobu života alebo inou nevhodnou činnosťou.

V oblasti riadenia pohybu sa len vraciame do prirodzených stereotypov a nevytvárame nové. Jednoducho iba opravujeme vzniknuté chyby. Cvičenie je tak ľahko zvládnuteľné pre každého vo veku od 5 do 100 rokov.

Aké sú praktické prínosy cvičenia?

 • špirálová stabilizácia (stabilizácia stredu tela, uvoľnenie pletencov a končatín pre pohyb)
 • striedanie stabilizačných systémov
 • rýchla a dynamická stabilizácia pohybu
 • nácvik rovnováhy
 • osové postavenie tela
 • rozsiahly, plynulý pohyb
 • segmentovo rozložený pohyb
 • mobilizácia chrbtice do rotácie pri súčasnej stabilizácii
 • relaxácia všetkých svalov tela
 • prekrvenie a regenerácia svalového aparátu a šliach
 • regenerácia kĺbov a platničiek
 • optimálne riadenie pohybu
 • náprava a automatizácia prirodzených pohybových vzorcov – chôdze a behu
 • duševná relaxácia a regenerácia