Prečo práve SM Systém

Kondícia, zdravie a prirodzený pohyb v jednom.


Odborným základom metódy je špirálovito stabilizovaný pohyb, ktorý je potrebné vykonávať pravidelne a integrovať ho do každodennej pohybovej praxe.
Metóda je unikátna a prináša nové poznatky spojené s praktickým využitím v športe.

 

Aké účinky má cvičenie v praxi?

 

  • špirálová stabilizácia pohybu
  • dynamický strečing s recipročnou inhibíciou
  • dynamická stabilizácia celého tela
  • optimálna stabilizácia pohybu i pokoja – striedanie špirálovej a vertikálnej stabilizácie
  • využíva prirodzené pohybové stereotypy človeka – chôdza, beh

SM systém sa uplatňuje nielen v kondičnej oblasti, ale aj na poli medicíny. V tejto sfére má predovšetkým nasledovné uplatnenie:

  • rehabilitácia – možnosť zmierniť veľa doteraz ťažko zvládnuteľných diagnóz (skolióza, spinálna stenóza, vyvrátenie medzistavcovej platničky, stavy po neúspešných operáciách)
  • účinná súčasť liečby – takmer vo všetkých odboroch zvyšuje efektivitu liečby a posilňuje účinok ostatných liečebných prostriedkov
  • účinná prevencia – cvičenie funguje ako prevencia pri mnohých ochoreniach