Jednoduché kondičné i rehabilitačné cvičenie pre každého

Vďaka tejto metóde liečime bolesti chrbtice, skoliózu, a rôzne iné poruchy pohybového aparátu.

Základom metódy je Špirálna stabilizácia chrbtice, ktorá pohybom hornej končatiny aktivuje šikmé brušné svaly a naťahuje chrbticu smerom nahor. To umožňuje liečbu, prevenciu a regeneráciu chrbtice a veľkých kĺbov.
SM - Systém je cesta, ako aktívnym cvičením odstrániť bolesť chrbtice, deformity chrbtice a preťaženiu veľkých kĺbov. SM - Systém natiahnutím chrbtice smerom nahor uľavuje od bolesti, regeneruje platničky a kĺby.

O SM systéme

O SM systéme

Jednoduché kondičné i rehabilitačné cvičenie pre každého


SM systém je systematická starostlivosť o pohybový aparát človeka a o správnu funkciu jeho vnútorných orgánov. SM systém spája rehabilitačnú liečbu s prevenciou, regeneráciou a kondičným i výkonnostným tréningom v jednotnom metodickom postupe.

Metóda je založená na pravidelnom, každodennom, individuálnom cvičení človeka. Lekári, fyzioterapeuti a tréneri sú len odborní poradcovia, ktorí vám pomôžu cvičenie sa správne naučiť. Manuálne techniky a iné liečebné procedúry v rámci SM systému sú považované za pomocné metódy, ktoré cvičenie uľahčujú a umožňujú lepšie vykonanie jednotlivých cvikov. Motiváciu a tak aj kvalitu cvičení možno zvýšiť pravidelným, 1-2x týždenne vykonávaným cvičením v skupine na hudbu, ktoré vedie profesionálny cvičiteľ. Všeobecná indikácia cvičenia je posilňovanie, preťahovanie, koordinácia pohybu, optimálne koordinovaná a stabilizovaná chôdza a beh.


Diagnózy

Diagnózy

Hlavné indikácie metódy SM systém: chrbtica, pohybový aparát, činnosť vnútorných orgánov. Cvičenie SM systém vytvára normu, normálne fungujúceho človeka. Preto môze byt súčasťou väčšiny liečebných postupov.

Hlavné indikácie sú: poruchy chrbtice, nosných kĺbov, ochorenia periférneho a centrálneho nervového systému, choroby kardiovaskulárne, pulmonálne, gastrointestinálne, urogenitálne, doliečenie po operáciách pohybového aparátu aj vnútorných orgánov. SM systém sa často využíva pri zmierňovaní, resp. odstaraňovaní problémov pri hernii disku a pri skolióze.

 

 • Bedrová chrbtica: (hernia medzistavcového disku bedrovej chrbtice)
 • Krčná chrbtica: (hernia medzistavcového disku krčnej chrbtice)
 • Skolióza
 • Bedrový kĺb
 • Pes planus (plochá noha), hallux vagus (vybočený palec nohy)

Pre koho je SM systém

Pre koho je SM systém

Cvičenie pre každého, kto chce byť zdravý a fit


SM systém je určený pre každého, kto sa chce aktívnym spôsobom starať o svoje telo a zdravie.

 

Hlavnými cieľmi cvičenia sú:

 • odstránenie porúch pohybového aparátu a porúch chrbtice,
 • pomoc pri kardiovaskulárnych chorobách,
 • náprava ťažkostí spojených s urogenitálnym ústrojenstvom a s gastrointestinálnym traktom
 • úľava pri dýchacích ťažkostiach.

SM systém v sebe neskrýva len úľavu od už vzniknutých problémov, ale zahŕňa aj prevenciu vzniku týchto ťažkostí, kompenzáciu nevhodných pohybových činností a regeneračné programy.

Cvičenie je možné využiť napríklad aj v tehotenstve, jeho výsledkom je totiž obmedzenie rizík pri pôrode na minimum.
SM systém je vhodný aj pre seniorov ako nácvik stabilnej chôdze, ktorej prínosom je aj prevencia pádov.
SM systém si našiel svoje miesto aj v oblasti športu. Využíva sa na kondičné prípravy športovcov, na tréning správnych pohybových stereotypov a tým zvýšenie výkonnosti daného športovca, ale aj ako kompenzácia po podanom výkone, vďaka čomu sa výrazne znižuje pravdepodobnosť zranení.


Výhody

Výhody

Cvičenie SM systém používa iba tie pohyby, ktoré sú súčasťou stereotypu chôdze a prirodzenej pohybovej aktivity človeka. V praxi teda iba odstraňujeme rušivé vplyvy svalového napätia, skrátenie, oslabenie a poruchy koordinácie, ktoré vznikli dôsledkom sedavého spôsobu života alebo inou nevhodnou činnosťou.

V oblasti riadenia pohybu sa len vraciame do prirodzených stereotypov a nevytvárame nové. Jednoducho iba opravujeme vzniknuté chyby. Cvičenie je tak ľahko zvládnuteľné pre každého vo veku od 5 do 100 rokov.

Aké sú praktické prínosy cvičenia?

 • špirálová stabilizácia (stabilizácia stredu tela, uvoľnenie pletencov a končatín pre pohyb)
 • striedanie stabilizačných systémov
 • rýchla a dynamická stabilizácia pohybu
 • nácvik rovnováhy
 • osové postavenie tela
 • rozsiahly, plynulý pohyb
 • segmentovo rozložený pohyb
 • mobilizácia chrbtice do rotácie pri súčasnej stabilizácii
 • relaxácia všetkých svalov tela
 • prekrvenie a regenerácia svalového aparátu a šliach
 • regenerácia kĺbov a platničiek
 • optimálne riadenie pohybu
 • náprava a automatizácia prirodzených pohybových vzorcov – chôdze a behu
 • duševná relaxácia a regenerácia

Prečo práve SM Systém

Prečo práve SM Systém

Kondícia, zdravie a prirodzený pohyb v jednom.


Odborným základom metódy je špirálovito stabilizovaný pohyb, ktorý je potrebné vykonávať pravidelne a integrovať ho do každodennej pohybovej praxe.
Metóda je unikátna a prináša nové poznatky spojené s praktickým využitím v športe.

 

Aké účinky má cvičenie v praxi?

 

 • špirálová stabilizácia pohybu
 • dynamický strečing s recipročnou inhibíciou
 • dynamická stabilizácia celého tela
 • optimálna stabilizácia pohybu i pokoja – striedanie špirálovej a vertikálnej stabilizácie
 • využíva prirodzené pohybové stereotypy človeka – chôdza, beh

SM systém sa uplatňuje nielen v kondičnej oblasti, ale aj na poli medicíny. V tejto sfére má predovšetkým nasledovné uplatnenie:

 • rehabilitácia – možnosť zmierniť veľa doteraz ťažko zvládnuteľných diagnóz (skolióza, spinálna stenóza, vyvrátenie medzistavcovej platničky, stavy po neúspešných operáciách)
 • účinná súčasť liečby – takmer vo všetkých odboroch zvyšuje efektivitu liečby a posilňuje účinok ostatných liečebných prostriedkov
 • účinná prevencia – cvičenie funguje ako prevencia pri mnohých ochoreniach